Arrangementer

NSU holder jevnlige digitale fagmøter og fysiske samlinger for medlemmer. Innimellom åpner vi også disse for interesserte som ikke er medlemmer. Se listen av nyeste gjennomførte og planlagte arrangementer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

ARENDALSUKA 2024
NSU skal, sammen med gode samarbeidspartnere, arrangere fire seanser under Arendalsuka 2024. Tre er åpne for alle og ett er forbeholdt medlemmer og samarbeidspartnere. Samtlige finner sted onsdag 14. august i Kirkegaten 3, bakrommet til OAK.

DEL 1
Tid: 10:00-10:45
Tittel: Attraktivt og levende bysentrum – hva skal til?

NSU ønsker velkommen med en kort innledning

I dagens første NSU-bolk presenterer Aud Tennøy TØI-prosjektet CITYCENTRE. Prosjektet er pågående og har som målsetning å skape kunnskap om hvordan byer og sentrum kan utvikles på måter som bidrar til mer attraktive bysentrum, hvordan sentrumsplanprosesser kan bli mer effektive med tanke på tidsbruk og måloppnåelse, og hvordan plan- og bygningsloven kan bli et bedre verktøy i slike prosesser. Tønsberg, Lillehammer, Arendal og Kongsberg er case-byer i prosjektet. Ett år før ferdigstillelse får vi foreløpige, konkrete og verdifulle funn om hvorfor sentrum er viktig for byen og regionen, hvorfor handel og service er viktig for sentrum og hva som skal til for at handel skal lykkes her. Vi får også noen erfaringer om hva kommunene kan gjøre og hvorfor det er viktig at sentrumsforeninger (o.l.) pusher på.

Etter hovedinnlegget gir Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion en kommentar før seansen avrundes med en samtale om hvorvidt foreløpige funn i CITYCENTRE-prosjektet tar oss i nye retninger. 

Les mer på: Program Arendalsuka

Kl. 11:00-12:00 Lunsjpause

DEL 2
Tid: 12:00-12:45
Tittel: Attraktive og bærekraftige bysentrum – hvordan kan det måles?

NSU ønsker velkommen med en kort innledning

I dagens andre NSU-bolk ser vi nærmere på hvordan vi kan måle attraktivitet, hvilken forskning vi trenger og hvordan vi kan bruke ny kunnskap inn i konkrete byutviklingsprosjekter. Ola Gaute Aas Askheim presenterer hvordan Opinion måler attraktivitet og hvordan funnene i undersøkelsene kan benyttes som grunnlag for strategi- og handlingsplaner. Vi får også høre konkret om Slottsfjell i Tønsberg, der OBOS, festivalen, Opinion, Tønsberglivet mf, bygger attraksjonskraft både som bosted, destinasjon og for bedriftslokalisering.
 
Aud Tennøy fra TØI-prosjektet CITYCENTRE, gir deretter en kommentar på hovedinnleggene, før seansen avrundes med en diskusjon om hva slags forskning det er behov for og hvordan NSU, sentrumsforeninger, sentrumsaktører, kommuner og forskerne kan bidra til at funn i forskningen raskere og i større grad blir brukt og realisert i praksis.

Les mer på: Program Arendalsuka

DEL 3
Tid: 13:00-13:45
Tittel: Hvorfor blir noen transformasjoner i bysentrum kontroversielle og andre ikke?
(foreløpig tittel)
NSU ønsker velkommen med en kort innledning

Attraktivitet og bærekraft, er det sammenfallende eller motstridende? Eller økonomisk bærekraft og klimamål – kan vi oppnå begge samtidig eller må vi velge? De fleste bysentrum opplever at klimatiltak, f.eks reduksjon i tilgang for privatbil, blir omstridte tiltak. Sentrumsaktørene blir usikre på hvordan dette vil ramme driftsvilkårene og politikere må ta valg i polariserte prosesser. For å få mer kunnskap om omstridte transporttiltak gjennomfører nå Høgskolen i Molde mf. prosjektet TRANSPOL. Anders Tønnesen fra CICERO gir oss innsyn i pågående forskning med foreløpige funn.

Etter hovedinnlegget blir det en samtale om funnene i TRANSPOL-prosjektet, hvordan erfaringer kan overføres til andre omstridte tiltak i bysentrum og med eksempler på tiltak som bidrar både til attraktivitet og bærekraft – uten å være like omstridte.

Les mer på: Program Arendalsuka

Kl. 14:00-15:00 Egentid for evt. å delta på andre arrangementer.

DEL 4
Tid: 15:00-16:00
Tittel: Hva har vi lært i dag – og hvordan tar vi det videre?
(sammen og hver for oss)
Internt for NSU-medlemmer og samarbeidspartnere.

Det blir arrangert felles middag dagen før og på arrangementsdagen for medlemmer og samarbeidspartnere. Påmelding.
 
GJENNOMFØRTE ARRANGEMENTER 2024

Byer som er bra for barn er bra for alle!
Dato: 13. juni 2024 (arrangementet er utsatt)
Sted: Vitenfabrikken i Sandnes og Sandnes rådhus

Sandnes kommune arrangerer Barnas By i juni hvert år. Barnas By er et arrangement for og av barn. Medvirkning i byens utvikling er grunnleggende i arrangementet. Innspill som er kommet gjennom årene har vært aktuelle og bidratt til byutviklingen. Rutenparken er et strålende eksempel: I Kulturhovedstadsåret 2008 meldte barna – ta bort bilene og lag mer grønt & park!

I år blir det også et fagseminar for voksne torsdag 13. juni klokken 10.00-16.00 for de som vil se, høre og lære om Barnas By og andre relevante byutviklingsprosjekter for- og med barn og unge. Dere får høre kommunens erfaring med merkevareprosjektet Barnas By - hvordan startet det hele? Det blir erfaringsdeling fra kultur og plan. LÉVA Urban Design og Aslaug Tveit er ombord i arbeidet og deler sine erfaringer. Ane Dahl fra Helen & Hard forteller om deres prosjekter med og for barn og unge, eksempelvis Geoparken og ungdomsmedvirknings-prosessen på Mølleneset. Hun vil også gi noen refleksjoner om hva de erfarer som de viktigste grepene i slike prosesser.

Seminaret er et samarbeid mellom Sandnes kommune, Sandnes Sentrum AS og Norsk Sentrumsutvikling.

LES MER OG MELD DEG PÅ HER


Møteserie våren 2024
Kontroversielle transporttiltak – hva betyr de for byen din?

Lær av forskning fra ledende norske mobilitetsforskere og diskuter konsekvensene med kolleger.

I økende grad ser vi protester mot enkelte typer transporttiltak i byer og tettsteder. Å konvertere parkeringsplasser til byrom eller sykkelfelt, etablering av gågater eller innsnevring av gater for å gjøre dem bedre for syklister og fotgjengere, kan være kontroversielt og politisk vanskelig å gjøre – men stadig mer på dagsorden i by- og tettstedsutviklingen.

TRANSPOL-prosjektet, ledet av Høgskolen i Molde og finansiert av Norges Forskningsråd, har studert offentlig deltakelse og protest mot disse tiltakene, og hvordan disse kan påvirke politikernes holdninger til dem, i tettsteder i Norge, Sverige og Danmark.

Norsk Sentrumsutvikling har gleden av å tilby medlemmene muligheten til å høre en presentasjon fra en av prosjektets forskere. Dette som et utgangspunkt for en lokal diskusjon mellom interessenter i din by om denne typen transporttiltak, spesielt med spørsmål som:
 
  • Når og hvorfor forårsaker slike tiltak protest (og når gjør de ikke det)?
  • Hvordan kan protester håndteres og konflikt reduseres, samtidig som synspunkter kan komme til uttrykk?
  • Er nye former for offentlig medvirkning avgjørende og i så fall hvordan skal disse se ut? Hvordan endrer de protestene formen på tiltakene på bakken – hvordan reagerer politikerne?
  • Hva skjer med protester når tiltak er iverksatt?

Det vil bli gjennomført 5-6 digitale møter ila våren 2024. Dere stiller med 5-10 interessenter (fordelt mellom offentlige og private) som ønsker å høre om TRANSPOL-prosjektet og deretter diskutere disse spørsmålene videre i ditt nærområde. I utgangspunktet er det ‘første mann til mølla’. Alle NSU-medlemmer vil deretter bli invitert til et digitalt plenumsmøte tidlig høst. Alle møtene er gratis.

Ønsker dere å være én av byene/tettstedene som gjennomfører egne digitale møter med TRANSPOL-prosjektet våren 2024? SEND MELDING HER

HEIA SENTRUM!
Mandag 4. mars - fysisk møte i Oslo

Vi gleder oss til å bruke en dag sammen med dere, der vi får påfyll og inspirasjon fra gode eksempler og mulige nye virkemidler, samtidig som vi utveksler ideer og erfaringer fra det arbeidet vi gjør i hver våre byer!

Vi starter ut med å se på utviklingen i noen av rammeforutsetningene for byliv og deretter dykker vi ned i gode eksempler på hvordan vi selv kan påvirke utviklingen. I tillegg til forberedte innlegg, vil det bli god anledning til å snakke sammen og dele andre tips & erfaringer – både i lunsjen, på befaringen og på en kveldssamling. Samlingen er åpen for ikke-medlemmer. PROGRAM

Moderniseringsdirektivet med vekt på salgsmarkedsføring
Tirsdag 30. januar 2024 - digitalt

Årets første temamøte 2024 har vi viet et tema som i størst grad er knyttet til handel & service: Moderniseringsdirektivet, med spesiell vekt på salgsmarkedsføring. Vi er glade for å ha fått advokatene Trygve M. Gravdahl og Margrethe W. Hemstad fra Bing Ræder, til å fortelle oss hva Moderniseringsdirektivet er, når må næringslivet forholde seg til dette og hvordan påvirkerdette salgsmarkedsføringen og hva er evt. reaksjoner ved overtredelse? For medlemmer i NSU og deres medlemmer - påmelding via kalender.