NSU i korte trekk

I Norsk Sentrumsutvikling jobber vi sammen for å styrke utviklingen av norske by- og tettsteds-sentrum. I strategiplanen har vi tre hovedpilarer: Nettverk, påvirkning og verktøy.

 

NETTVERK

NSU tilbyr et kompetansenettverk med bransjekolleger som er inspirerende, støttende og utviklende - både faglig og personlig!

 

Det å utvikle og drifte sentrum har mange likhetstrekk uavhengig av byens-, foreningens- og kommunens størrelse. 

 

Det å ha et kollegium på tvers av byene oppleves som en stor verdi hos dagens medlemmer. Her er det flere anledninger og takhøyde for å dele kunnskap om muligheter og utfordringer - og gi hverandre gode tips&råd.

 

Nettverket i NSU holdes vedlike gjennom digitale temamøter, fysiske samlinger, direkte dialog og samarbeid mellom medlemmer og administrasjonen, samt direkte mellom medlemmene. 

 

Samlet har NSU meget bred og solid kunnskap og erfaring om utvikling og drift av byer og tettsteder - i hele spekteret fra konseptutvikling, planlegging, arrangementer, markedsføring og mye mer!

 

Flere av NSU-byene har også bidratt i utviklingen av modellen som ligger til grunn for temasiden:

 

Offentlig-privat samarbeid om attraktive og levende bysentrum
Kommunal- og distriktdepartementet
  

PÅVIRKNING

NSU påvirker rammevilkårene for positiv utvikling av sterke by- og tettstedssentrum. Felles front nasjonalt, støtte lokalt.

Medlemsbyene benytter administrasjonen og andre medlemmer som rådgivere og sparringpartnere i lokale sentrums-saker.

 

Som ledd i intensivere NSU sin påvirkning på lokal- og nasjonal sentrumsutvikling lanserte vi høsten 2022: Aksjon BYPOLITIKK. Alle medlemmene ble invitert til deltagelse og Bodø, Fredrikstad, Kristiansand, Mandal, Porsgrunn og Stavanger meldte seg på. 

 

Høsten 2022 ble det arrangert lokale møter i de seks deltagerbyene. Der la administrasjonen i NSU og lokal sentrumsforening fram forventninger til tema i lokale partiprogram. Våren 2023 gikk møteserie nr. to. Her var det partigruppene som la fram sin sentrumspolitikk. Etter gjennomgang av partiprogrammene, kåret lokale juryer det beste partiprogrammet i sin by, mens en nasjonal jury kåret en nasjonal vinner blandt de lokale vinnerprogrammene. Erfaringene fra prosessen overgår faktisk forventningene! Deltagerbyene sitter igjen med en mer aktiv bypolitikk, det offentlig-private samarbeidet er styrket, andre medlemmer bruker erfaringene i egen by og NSU bruker fellesskapets tyngde til å markere seg nasjonalt. NSU bygger på erfaringene og jobber videre med å påvirke byutviklingen.

Mer informasjon om Aksjon BYPOLITIKK - HER


 

VERKTØY

NSU gir medlemmene nyttige verktøy og fellesløsninger til utvikling av eget by- og tettstedssentrum.
 

Som medlem i NSU får du tilgang til en intranettside der vi legger ut fagskriv, relevante rapporter, inspirasjons-materiale mv.

 

Medlemmer får også tilgang til en rekke rabattavtaler på relevante verktøy. Mange av oss er små, men sammen blir vi sterke. NSU bruker felles ’kjøttvekt’ til å forhandle gode samarbeidsavtaler med leverandører. 

 

Pr. januar 2024 har vi følgende avtaler:

 

Gavekort: iGive og Gifty

Vinter-/julelys og sesongdekor: MK Illumination

Kundeklubb, nettsider mv.: Placewise

Omsetnings- og besøksdata: Plaace og Mendo

Besøksdata: IMAS

 

Tar dere i bruk en eller flere av disse rabatterte fellesavtalene, er hele eller deler av medlemskontingenten raskt dekket inn! Og vi er kontinuerlig på jakt etter nye avtaler. Se mer om samarbeidsavtalene HER (pr. 2023)

HVA KOSTER DET?

Kontingent  for sentrums- og næringsforeninger

Sentrums- og næringsforeninger betaler en kontingent som utgjør 7 promille av netto grunnbudsjett. Det betyr at enkeltstående ekstrainntekter (ett-årige) ifm arrangementer, prosjekter o.l. ikke tas med. Grunnlaget baserer seg på summen av inntekter fra kontingenter fra egne medlemmer, faste tilskudd fra kommunen eller andre og mer varige (flerårige) egengenererte inntekter. Minste sats fra 2024 er kr. 6.250 og øvre grense er kr. 52.500.

 

Kontingent for kommuner og fylkeskommuner

Mindre enn 10.000 innbyggere kr. 6.000
Mellom 10.000 og 30.000 innbyggere kr. 12.000
Mellom 30.000 og 50.000 innbyggere kr. 18.000
Mellom 50.000 og 100.000 innbyggere kr. 24.000
Over 100.000 innbyggere kr. 30.000 

Øvre sats gjelder også for fylkeskommuner

Alle summer gjelder pr. år. NB! Prisene er nedjustert fra versjon i juni 2023.