Top Image

Veileder sentrumsregnskap

Et sentrumsregnskap skal gjøre byer og tettsteder i stand til å følge opp sentrumsutviklingen jevnlig, og gjennom monitorering av egen sentrumsutvikling være i stand til  fatte de riktige beslutninger for en positiv utvikling.

Veilederen er ment som en støtte til byene i arbeidet med å rasjonalisere utarbeiding av mest mulig hensiktsmessige sentrumsregnskap, basert på samme datakilder og utvalg.

Det gir en tilleggsverdi i form av relevant sammenligningsgrunnlag mellom byene, som del av å forstå egen utvikling.

NB! Det har i senere tid skjedd endringer i datatilfanget som er omtalt i denne veilederen. Siden vil bli oppdatert. I mellomtiden ta gjerne kontakt via kristin@byen.no.

Gå til veileder