Search
Search
Meny
Pause Play Left Left
bli medlem

Næringslivet er sterkere sammen

Det er kun sammen vi står sterkere.

Bli medlem
nettverk

Næringsforeningen jobber for dine interesser

Det er du som bestemmer hva som er viktig for næringslivet.

Nettverk og samspill

Serviceavgift

Alle medlemmer av Kirkenes Næringsforening må betale kontingent og serviceavgift. Dette reguleres gjennom styringsdokumentet "serviceavgift og kontingent".
Kontingent og serviceavgift

Serviceavgift og kontingent reguleres av vedtektenes § 3.

Medlemmer av Kirkenes næringsforening må for å være fullverdige medlemmer betale kontingent og serviceavgift jamfør vedtektenes punkt § 3.

Kontingent betales for å være medlem av Kirkenes næringsforening. Serviceavgift betales for å kunne delta på arrangementer/aktiviteter som er gratis, eller har rabatterte priser, for medlemmer av Kirkenes næringsforening, og for å motta informasjon, hjelp til påvirkningsarbeid og annet. 

1.    Kontingent

Kontingent for Kirkenes næringsforening fastsettes til 520,-. Kontingent er ikke merverdipliktig.

2.    Serviceavgift 

Serviceavgift fastsettes etter omsetningen i medlemsbedriften. Serviceavgiften er merverdipliktig.
 
Nivå Omsetning Serviceavgift
1     0 -10 millioner 5200,- eks moms
2 11 -20 millioner 10.400,- eks moms
3 21 -50 millioner 15.600,- eks moms
4 51 -100 millioner 20.800,- eks moms
5 Over 100 millioner 26.000,- eks moms


3.    Assosierte medlemmer
Assosierte medlemmer er som hovedregel offentlige aktører eller enkeltpersoner som ikke driver verdiskapende aktivitet i privat sektor. Det vises til § 2 i vedtektene.
Assosierte medlemmer skal som hovedregel ligger på omsetningsnivå 4.

4.    Selskaper som ikke er registrert i Sør-Varanger kommune
Selskaper som ikke er registrert i Sør-Varanger kommune, men har en underavdeling i kommunen eller annet, skal betale i henhold til omsetning i Sør-Varanger kommune. 
Daglig leder har myndighet til å gjøre beregningen i samråd med aktuelle selskap.


5.    Gründere og nyetablerte
Gründere og nyetablerte bedrifter, registrert samme år eller året før de søker medlemskap i Kirkenes Næringsforening, får gratis serviceavgift i ett år. Det er en forutsetning at selskapet er registrert i Sør-Varanger kommune og har en omsetning under 2 millioner. 
 
vedtekter

Vedtektene bestemmer hvem som kan gjøre hva

Vedtektene til Kirkenes Næringsforening bli vedtatt av årsmøtet.
Les vedtektene