Search
Search
Meny
Pause Play Left Left
samarbeid

Sammen er vi sterke

Næringslivets mening skal bli vedtatt politikk

fagråd

Våre fagråd

Fagrådene jobber for det som er viktigst for din bransje.

Les mer

Nettverk og samspill

 Kirkenes Næringsforening skaper møteplassene og gir deg nettverket du trenger for at din stemme skal bli hørt. Gjennom næringsforeningen vil du også møte fremtidige kunder og samarbeidspartnere. Vi jobber for flere private arbeidsplasser og økonomisk vekst i vårt lokalsamfunn.

Et godt lokalsamfunn er et optimistisk lokalsamfunn. Vi tror at et optimistisk lokalsamfunn skapes gjennom et godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og nært samspill mellom bransjene. Det er mer som forener oss enn splitter oss. Konkurranse er sunt, og vi konkurrerer der vi må, og samarbeider der vi kan.

 

Kirkenes Næringsforening arrangerer mange møteplasser som:

- Frokostmøter.

- Seminarer.

- Fagrådsmøter.

- Fester og sosiale sammenkomster. 

 

Faste møter med politikere og byråkrater

 

En av de viktigste oppgavene er å jobbe for et godt samarbeid med offentlig sektor. Det gjør vi gjennom formelle møter, men også mange uformelle møter og samtaler. Vi sitter alle sammen i samme båt, og vi ønsker alle fremskritt. Kirkenes Næringsforening har ukentlige samtaler og møter med både byråkratiet og politikere. 

 

Fagråd som samler din bransje!

 

For din bransje er fagrådene viktig. Der møtes bransjene for å diskutere problemstillinger og muligheter som er spesifikk for din bransje. Hvis du har en utfordring med enten offentlige styresmakter eller i markedet så er du neppe alene! Gjennom fagrådene går du tilgang på et nettverk som kan bidra til å løse dine utfordringer.

 

Samarbeid med andre næringsforening og strategiske partnere

 

Kirkenes Næringsforening har ukentlige møter med Hammerfest Næringsforening og Alta Næringsforening. Gjennom Kirkenes Næringsforening får du tilgang på et unikt nettverk i motorene i Finnmark. Vi har også jevnlige samtaler med næringsforeninger i hele Nord-Norge. 

 

Vi er medlem i Norsk-Russisk Handelskammer og NHO. Gjennom disse medlemskapene har vi tilgang på unik kunnskap om Russland og nasjonale styresmakter. 

 

Orinor og Sør-Varanger utvikling

 

Vi deler lokaler med Orinor og Sør-Varanger utvikling og har et naturlig samarbeid med de. Hvis du trenger bedriftsrettet rådgivning har du all kunnskap du trenger i Næringsparken.

fagråd

Fagråd

Kirkenes Næringsforening har organisert bransjene i fagråd med egne arbeidsutvalg/styre. Deres oppgave er å fremme bransjens mening. 
Les mer om våre fagråd
HSSV

Handels- og serviceforeningen

Målet med handels- og serviceforeningen Sør-Varanger (HSSV) er å styrke lønnsomhet og konkurransekraft for lokale virksomheter.  Bidra til at Sør-Varanger fremstår som den dedikerte handelsbyen i regionen, herunder målrettet innsats mot både russisk og finsk marked, i tillegg til å tilrettelegge for økt handel mot omkringliggende kommuner.
Les mer om HSSV